Cenné papíry

Peněžní hodnotě, která má obchodovatelnou úřední listinu se říká cenný papír. Cenné papíry se rozděluji na akci a dluhopisy. Akcie vyjadřují podíl na majetku. Dluhopisy slouží k jako závazek vyplatit určitou částku. Subjekt, který vydává cenný papír se nazývá eminent. V dnešní době jsou cenné papíry v elektronické formě. Dříve byly ve fyzické formě jako certifikáty. Každý cenný papír musí být veden na jméno nebo na nositele.

nejnovější aukce v této kategorii

Chyba výpisů

registrace na sběratelské aukce

Sběratelství

reklama

kategorie